EU sklad za razvoj podeželja

Naziv operacije: NALOŽBA V NOVE TEHNOLOGIJE IN OPREMO ZA PREDELAVO

Opis operacije

Podjetje Rokmar d.o.o. je uspešno kandidiralo na Javnem razpisu 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja. Skupna višina sofinanciranja je 154.145,04 EUR

Povzetek

Podjetje Rokmar d.o.o. bo v sklopu razpisa investiralo v novo strojno opremo in sicer:

 • Linijo za proizvodnjo sadnih prelivov
 • Mešalec za praške s sistemom za polnjenje
 • Recepturna tehtnica
 • Parni tunel za sleeve etiketo
 • Avtomatizacja polnjenja

Namen investicije je nakup nove opreme, s katero bo izboljšala delovne pogoje, avtomatizirala predelovalne faze, povečala produktivnost ter uvedba nove produkte, ki jih z obstoječo tehnološko linijo ne moremo izdelati. Omenjena investicija predstavlja zaključeno celoto za izdelavo sadnih prelivov, sadnih sirupov ter aromatov in dekorjev.

Cilji operacije

Razvoj novih receptur za širitev asortimana (sadnih arom in sadnih dekorjev) z večjim sadnim deležem ter ostalih naravnih sestavin. Nova naložba pomeni zmožnost ohranjanja večjega deleža celih koščkov sadja, na trgu dejansko takšnih proizvodov trenutno še ni.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

Predviden je nakup nove opreme, s katero bomo lahko razvili in trgu ponudili nove izdelke. Rast podjetja je usmerjena v razvoj novih izdelkov. Poleg tega pa cilj tudi nenehno izboljševanje obstoječih proizvodov. Tako ima podjetje lasten razvojni laboratorij, kjer se razvijajo nove formule, recepture, testirajo izdelki, njihove senzorične lastnosti, hranilne vrednosti, struktura, roki uporabe ipd. Za doseganje željenih ciljev pa sodeluje tudi z Živilskim oddelkom Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

 • 10 novih aromatov s 50% vsebnostjo sadja (granatno jabolko, ananas, borovnica, gozdni sadeži, jabolko,…)
 • 5 novih dekorjev s 50% vsebnostjo sadja ter ohranjenimi celimi koščki sadja (amarena, figa, gozdni sadeži, jagoda, malina)

Naziv projekta: NALOŽBA V NOVO PROIZVODNO SKLADIŠČNO HALO

Podjetje Rokmar d.o.o. je uspešno kandidiralo na Javnem razpisu 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja.

Podjetje širi obseg poslovanja, zaradi česar se je tudi odločilo za investicijo v novo proizvodno halo, ki je tudi predmet tega projekta. Glavni cilji nove naložbe so razširitev proizvodnih in skladiščnih kapacitet za nadaljnjo rast, predvsem z vidika razvoja novih  proizvodov z večjim sadnim deležem ter ostalih naravnih sestavin ter proizvodnjo EKO produktov. Nova naložba pomeni zmožnost ohranjanja večjega deleža celih koščkov sadja, na trgu dejansko takšnih proizvodov trenutno še ni.

Investicijo predstavlja izgradnja nove proizvodno skladiščne hale, s katerimi bo podjetje vstopilo v popolnoma novo razvojno fazo. Trenutno se podjetje nahaja na 2 lokacijah, ki sta sicer v neposredni bližini, vendar je skladišče ločeno od proizvodnih prostorov. Lokacija investicije je v IC Gojače v Ajdovščini. Glavni namen izgradnje proizvodne hale je, da se zgradi proizvodno halo, ki bo imela vso potrebno strojno-tehnološko infrastrukturo, ki bo omogočala postavitev in montažo nove tehnologije. V obstoječih prostorih uporaba nove tehnologije ni možna, obstoječa tehnologija pa predstavlja visoko tveganje nadaljnje rasti in razvoja podjetja, saj ni več primerna za razvoj novih produktov, dvig produktivnosti in avtomatizacije predelovalnega procesa. Z vidika obstoja in razvoja, je investicija v novo proizvodno halo nujna, saj se v nasprotnem scenariju podjetje sooča z visokim tveganjem padca produktivnosti in ustvarjenih prihodkov zaradi zastarele tehnologije. Scenarij brez investicije tako predvideva padec prihodkov od leta 2021 dalje, saj na trgu ne bomo več konkurenčni. Novi poslovni prostori bodo obsegali neprimerno večjo površino, kjer se bodo združile proizvodne, skladiščne ter administrativne dejavnosti. Investicija bo torej omogočila proizvodnjo novih izdelkov, prav tako bo modernizirala proizvodni proces, saj se bo celota združila na eni lokaciji, s čimer bo podjetje učinkovitejše, prav tako se bodo povečale kapacitete.

Cilji:

 • C1 – izboljšanje delovnih pogojev, večja avtomatizacija, povečanje prostorskih in skladiščnih kapacitet
 • C2 – dvig produktivnosti
 • C3 – izničenje ozkih grl, določenega ročnega dela
 • C4 – razvoj in proizvodnja novih izdelkov – razvojni plan novih produktov